Jae- ja hulgikaubandus - müü, loo teadet ostule või rendi

Aitame müügi ja ostu tehingutel, kui ka annetuse saamisel

Ostjale kasulik teada

B. Ostjale kasulik teada

2

B. 1. Hinna tasumine.

Ostja on kohustatud maksma ostu-müügi lepingu kohase kauba hinna.

 

B. 2. Litsentsid, tunnistused ja muu formaalsus.

Ostja on kohustatud oma kulul ja riskil hankima iga impordilitsentsi või muu ametliku tunnistuse ning täitma vajadusel kõik kauba impordi- ja transiitveo tolliformaalsused läbi kolmandate riikide.

 

B. 3. Veo- ja kindlustuslepingud.

a) Veoleping. Ostja on kohustatud sõlmima oma kulul kauba veolepingu nimetatud kohast, välja arvatud juhul, kui veolepingu on punkti A. За kohaselt sõlminud müüja.
b) Kindlustusleping.
Kohustusi ei ole. 

 

B. 4. Vastuvõetud tarned.

Ostja on kohustatud kaubatarne vastu võtma, kui see on teostatud punkti A. 4 kohaselt.

 

B. 5. Riskide üleminek.

Ostja on kohustatud enda kanda võtma kõik kauba kaotsimineku või kahjustustega seotud riskid hetkest, kui kaup on punkti A. 4 kohaselt tema juurde tarnitud, ja kokku lepitud kuupäevast või alates kokkulepitud kuupäeva hetke täitumisest tarne jaoks, mis saabuvad kas nende kohustuste mittetäitmisel vedaja või muu punkti A. 4 kohase isiku määramisel, või seetõttu, et nende määratud vedaja või muu isik ei saanud kaupa kokkulepitud tähtajal oma käsutusse vastu võtta või ei saanud ta ise anda punkti B. 7. kohast teadet. Tingimuseks on siiski kauba lepingukohane vastavus. See tähendab, et kaup peab olema kohasel viisil tuvastatud, st selgelt eraldatud või muul viisil tähistatud kui selle lepingu esemeks olev kaup.

 

B. 6. Kulude jaotus. Müüja on kohustatud:

- võtma enda kanda kõik kaubaga seotud kulud alates kauba punkti A. 4 kohase tarne hetkest;
- kandma kogu täiendava kulu või temapoolsel kohustuste mittetäitmisel määrama vedaja või muu punkti A. 4 kohase isiku või seetõttu, et tema poolt nimetatud vedaja või muu isik ei saanud kokkulepitud tähtajal kaupa oma käsutusse vastu võtta või ta ise ei saanud anda punkti B. 7 kohast teadet. Tingimuseks on siiski kauba lepingukohane vastavus. See tähendab, et kaup peab olema kohasel viisil tuvastatud, st selgelt eraldatud või muul viisil tähistatud kui selle lepingu esemeks olev kaup;
- maksma vajadusel kõik lõivud, maksud ja muud tasud ning impordikulu ja vajadusel selle transiitveo, mis toimub läbi kolmandate riikide, tolliformaalsuste kulu.

 

B. 7. Teatis müüjale.

Ostja on kohustatud müüjat piisaval määral punktis A. 4 määratud vedaja või muu isiku nimest vajadusel teavitama, näitama veo viisi, kuupäeva või kauba tarnimise tähtaega ja vajadusel tarne sihtkoha punkti, kus kaup tuleb vedajale või muule isikule üle anda.

 

B. 8. Tarne tõendid.

Veodokumendid või võrdväärsed elektroonilised teatised.
Ostja on kohustatud tarne tõendid vastu võtma punkti A. 8 kohaselt.

 

B. 9. Kauba ülevaatus.

Ostja on kohustatud kandma kauba iga laadimiseelse ülevaatusega seotud kulud, välja arvatud juhul, kui selline ülevaatus on nõutud kauba ekspordimaa võimuorganite poolt.

 

B. 10. Muud kohustused.

Ostja on kohustatud kandma kõik kulud ja tasuma dokumentide või nendega võrdväärsete elektrooniliste teatiste hankimisega seotud tasud nagu see on punktis А ette nähtud, samuti korvama müüja kulud, mida viimane on kandnud talle osutatud müüja abi eest punkti A. 3 kohase veolepingu koostamisel. Ostja on kohustatud müüjale andma vajalikke juhiseid juhul, kui veolepingu sõlmimisel on nõutud punkti A. 3a kohane müüja kaasabi.